[Maskinkrav] [Om Ljudet] [Röstprov] [Leverans och installation]


Maskinkrav

Saskias program är utvecklade för PC med Windows XP, Vista eller Windows 7, 8 och 10.

Under vissa förutsättningar kan Saskias program även köras på Mac-datorer. (Se under "Saskia på Mac!".)

Några särskilda krav ställs inte på datorerna vad gäller minne eller processor­hastighet, men skärmupplösningen måste vara minst 1024 i bredd och 768 i höjd.

För ljudet rekommenderas bra hörlurar, men program­men med ljud kan givetvis även köras utan ljud.

Samtliga program kan användas i nätverk.

<upp>


Om ljudet

Till de flesta av Saskias program finns det ljud. (Se pris­listan för en överblick över vilka program det gäller.) Program­men med ljud kan inte köpas utan ljud. Däremot kan ljud­programmen användas utan ljud.

Ljudet är alltid inspelat i studio och med professionella skåde­spelare, för franskan i Paris, för engelskan i London (brittisk engelska), för spanskan i Granada och för tyskan i Hamburg. Skåde­spelarna spelar meningar­na snarare än att de läser dem, vilket egentligen är en nödvändighet för den typ av meningar som före­kommer i Saskias program: idiomatiska, levande meningar, som ger en bild av en situation.

Tekniska specifikationer
Ljudet är lagrat i wav-filer på 20 050 Hz, 16 bitar, mono, som alla Windows-kompatibla ljudkort klarar av. Kvalitén på inspel­ningar­na är mycket hög men kräver för att komma till sin rätt bra högtalare eller bra hörlurar.

Ljudfilernas utrymmes­krav på hårddisken varierar främst med antalet uppgifter i respektive program. För Idioms (engelska idiom) räcker 37 MB medan det för WordsPlus (engelsk bas­vokabulär i utökad version) krävs 300 MB.

Röstprov
Om du vill höra hur rösten låter, klicka på skådespelarens namn.

Engelska

  • Georgia Allen: Idioms, uppgift nr 92 kring to let the cat out of the bag.
  • Joe Dunlop: Words/WordsPlus, uppgift nr 470 kring carpet.
  • Sheila Mitchell: Words/WordsPlus, uppgift nr 607 kring thick.
  • Ian Targett: Prep, uppgift nr 177 kring [sense] of [humor].
Franska Spanska Tyska

<upp>


Leverans och installation

Saskias program levereras numera endast på cd, med en cd per språk, utom för franskan, där basvokabulärprogrammet (Mille Mots eller MaxiMots) alltid levereras på en separat cd. På varje cd finns inte bara de nybeställda program­men (såväl programfilerna som ljudet), utan även senaste version av de program i samma språk som skolan har sedan tidigare i Windows-version. På så sätt behöver de IT-ansvariga bara hålla reda på en cd per språk.

Varje installations-cd är skräddarsydd. Vi lägger från början in rätt destinationskatalog och programgrupp om skolan med­delar oss sina önskemål. Om så önskas lägger vi också in de rätta parametrarna för elevernas intyg (vi avråder från intyg eftersom det medför ganska mycket besvär och extraarbete för lärarna) och placering av ljud­filerna (normalt i mappar direkt under programfilerna). För basvokabulärprogrammen kan vi även ange var elevernas resultat ska sparas (normalt i deras hemkataloger).

<upp>