Alla priser avser skollicens för Windows-versionen, exkl. moms.

Uppgraderingspriset gäller för skolor som redan har DOS-versionen. Det utgörs normalt av prisskillnaden mellan DOS-versionen och Windows-versionen + 100 kronor.

Titel Ljud Pris
ny licens
Pris
uppgradering

Andiamo
(italienska verb)
Nej 3 000:- 500:-

Avec
(franska prepositioner)
Ja 2 500:-

Blagues
(50 roliga historier på franska)
Ja 4 400:-  500:-

Comix
(bildberättelser på 8 språk)
Ja 5 400:- 1 500:-

Dixit
(latinska sentenser)
Nej 2 000:- 800:-

False Friends
(engelska falska vänner)
Nej 700:- 300:-

Genre
(genus på franska)
Nej 300:-

Idioms
(engelska idiom)
Ja 1 400:- 600:-

Infini
(franska infinitivkonstruktioner)
Ja 1 400:- 600:-

MaxiMots
(fransk basvokabulär,
utökad version)
Ja 5 400:- 1 700:-

Mille Mots
(fransk basvokabulär, grundversion)
Ja 3 700:- 1 300:-

Modus
(valet indikativ-konjunktiv
på franska)
Ja 1 800:- 700:-

Palabras
(spansk basvokabulär)
Ja 3 700:- 1 300:-

Parole
(italiensk basvokabulär)
Nej 3 000:- 600:-

Particip
(perfektparticipets böjning
på franska)
Nej 800:-

Poss
(franska possessiva pronomen)
Nej 800:- 400:-

Prep
(engelska prepositioner)
Ja 1 800:- 700:-

PreTy
(tyska prepositioner)
Nej 1 800:-

Samovar
(rysk basvokabulär)
Nej 3 000:- 1 000:-

SuperWort
(tysk basvokabulär,
utökad version)
Ja 5 400:- 1 700:-

Tic
(klockan på franska)
Nej 300:- 300:-

TyVer
(tyska verb)
Nej 4 400:-

TyVer Mini
(tyska verb, miniversion)
Nej 2 500:-

Verb123
(franska regelbundna verb)
Ja 3 700:- 1 300:-

Verbix
(franska oregelbundna verb)
Ja 3 700:- 1 300:-

Verbos
(spanska verb)
Nej 4 400:- 700:-

Words
(engelsk basvokabulär, grundversion)
Ja 3 700:- 1 300:-

WordsPlus
(engelsk basvokabulär,
utökad version)
Ja 5 400:- 1 700:-

Wortschatz
(tysk basvokabulär, grundversion)
Ja 3 700:- 1 300:-

Zut
(familjär franska)
Ja 1 600:- 500:-

<upp>