[Engelska]
[Franska]
[Italienska]
[Latin]
[Ryska]
[Spanska]
[Tyska]
[DOS-program]

För en beskrivning, klicka på programmets namn!
anger program till vilka det visas skärmbilder.


 • Engelska
   
  False Friends
  (engelska falska vänner)
   
  Idioms
  (engelska idiom)
   
  Prep
  (engelska prepositioner)
   
  Words & WordsPlus  
  (engelsk basvokabulär)
   
  Comix  
  (bildberättelser på 8 språk)
   


 • Franska
   
  Avec
  (franska prepositioner)
   
  Blagues  
  (50 roliga historier på franska)
   
  Genre  
  (genus på franska)
   
  Infini
  (franska infinitivkonstruktioner)
   
  Mille Mots & MaxiMots  
  (fransk basvokabulär)
   
  Modus  
  (valet indikativ/konjunktiv på franska)
   
  Particip  
  (perfektparticipets böjning på franska)
   
  Poss  
  (franska possessiva pronomen)
   
  Tic  
  (Quelle heure est-il ? - klockan på franska)
   
  Verb123  
  (franska regelbundna verb)
   
  Verbix  
  (franska oregelbundna verb)
   
  Zut
  (familjär franska)
   
  Comix  
  (bildberättelser på 8 språk)
   


 • Italienska
   
  Andiamo  
  (italienska verb)
   
  Parole  
  (italiensk basvokabulär)
   
  Comix  
  (bildberättelser på 8 språk)
   


 • Latin
   
  Dixit  
  (latinska sentenser)
   
  Comix  
  (bildberättelser på 8 språk)
   


 • Ryska
   
  Samovar  
  (rysk basvokabulär)
   
  Comix  
  (bildberättelser på 8 språk)
   


 • Spanska
   
  Palabras  
  (spansk basvokabulär)
   
  Verbos  
  (spanska verb)
   
  Comix  
  (bildberättelser på 8 språk)
   


 • Tyska
   
  PreTy  
  (tyska prepositioner)
   
  TyVer  
  (tyska verb)
   
  Wortschatz & SuperWort  
  (tysk basvokabulär)
   
  Comix  
  (bildberättelser på 8 språk)
   


 • DOS-program
   
  Ex-serien
  (författarprogram)
   
  GraTys
  (tysk grammatik)