Målgrupp
Saskias datorprogram för språkundervisning är i grunden avsedda att användas parallellt med lärarledd undervisning. Genom sin utformning är de också idealiska för den som lär sig språket i kontakt med infödda talare (till exempel vid vistelse i det land där språket talas) eller för den som vill fräscha upp gamla kunskaper.

Stort omfång och ingående felanalys
Tonvikten har lagts vid ett rikt ordförråd och ett fördjupat studium av utvalda moment i grammatik, främst verb. Den stora ”inputen”, dvs. det stora antalet varierande och levande meningar borgar för breda kunskaper och för att intresset hålls uppe. Den ingående felanalysen – som är unik för Saskia – reagerar på fel och förklarar i de flesta fall vad som är fel och varför. Programmen är därför ett utmärkt verktyg för motiverade inlärare som vill uppnå noggrannhet och exakthet i sina kunskaper i det främmande språket.

Villkor för privat licens
Programmen säljs normalt med skollicens men kan under vissa förutsättningar även köpas med enanvändarlicens för privat­personer. Enanvändarlicensen får användas av flera personer i samma hushåll, men får inte installeras i nätverk, på skolor eller på arbets­platser.

Om du vill köpa en privat enanvändarlicens måste du först förbinda dig att inte sprida programmen utanför ditt eget hushåll. Programmen märks sedan med ditt namn, men de har inget kopieringsskydd som skulle kunna krångla till det för dig som användare.

Olika erbjudanden
Du väljer själv vilka program du vill ha på din cd. För en komplett förteckning av vad som finns att välja, se katalogen för skolor.

Här är några möjligheter, med priser inkl. moms och porto:

Om du har några frågor, är du välkommen att ringa mig på 08-15 28 45.

André Kahlmann

<upp>